Meyvenin Hikayesi

Meyvenin fide aşamasından hasat edilip sofralara ulaştırılmasına kadar epey zahmetli bir yolculuğu vardır. Bu yolculuk, ekim öncesi hazırlıklarla başlayıp, ekim dönemi, bakım dönemi, hasat dönemi, toplanması, seçimi, depolanması, paketlenmesi ve müşteriye ulaşmasını içerir. Motto Fresh olarak meyvelerin ekiminden müşteriye ulaştırılmasına kadar bütün aşamayı en yakından takip edip, müşterilerimize en kaliteli ve besleyici meyveleri ulaştırıyoruz.

Ürünün Ekimi

Meyvelerin büyük bir kısmı ağaçlarda yetişir. Bunun için öncelikle meyve fidelerinin uygun zaman dilimlerinde, uygun hava şartlarında dikimi yapılır. Uygun zamanlarda dikimi yapılmayan fideler verim ve tat bakımından eksik kalırlar. Motto Fresh olarak uygun zaman dilimlerindeki dikimi yapılmış, verim ve tat bakımından birinci kalite meyve çeşitlerini müşterilerimize ulaştırmayı görev kabul ederiz.

Ürünün Bakımı

Dikimi yapılan fidelerin bakımı en önemli aşamalardan biridir. Fideler dikildikten sonra zarar görmüş veya kırılmış dalların kesilmesi gerekir. Genç bir ağaç 60-120 cm kadar büyüdüğünde 3-4 sıra dalı bulunması gerekir. Bu esnada güçsüz veya küçük dallar varsa bunlar koparılmalıdır. Dallar yoksa tepesi yüzeyden 90 cm olarak budanmalıdır. Böylece yeni dalların daha düzgün çıkması sağlanır. Budama işlemleri ile birlikte bakım kapsamında gübreleme, malçlama ve sulama ihmal edilmemelidir.

Yeni dikilen fidanlar kök sistemi tamamen oluşana kadar gübreye ihtiyaç duymaz. Dikim sonrası gübre olarak organik maddeler toprağın üzerine yayılmalıdır.

Yeni dikilen veya daha önce dikilmiş fidanları çevresi mutlaka maçlanması gerekir. Böylece kökün çevresinde yabani otların büyümesi azaltılır, su tasarrufu sağlanır. Ayrıca malçlama, fidana besin de olur. Malçlama sayesinde fideleri yiyen böcekler de fideye ulaşamaz.

Yeni dikilen fidanlar 2 sene boyunca haziran-eylül ayları boyunca haftada 2 kez sulanmalıdır. Sulama daha sonraki yıllarda haftada 1 kereye düşürülebilir.

Ürünün Toplanması

Zamanında dikimi yapılıp ürün vermeye başlayan meyve çeşitleri uygun hasat dönemlerinde, meyveler olgunlaştığında büyük bir özenle toplanır. Meyveler, toplandıktan sonra uygun kasalara konularak ezilmelerin önüne geçilir. Tarla veya bağdan toplanıp kasalara konulan meyveler, ürün seçimi için araçlarla ürün seçiminin yapılacağı tesislere getirilir.

Ürününün Seçimi

Bağ ve bahçelerden olgunlaşmış bir halde toplanan meyveler, piyasaya sürülmeden önce tezgâhlarda tek tek elden geçirilerek seçilir. Bu esnada bozulmuş, ezilmiş veya herhangi bir nedenle müşteriye gönderilmesi uygun olmayan meyveler çıkarılarak uygun kalite olması sağlanır.

Ürünün Depolanması

Hasat sonrası ürün seçimi yapıldıktan sonra meyveler hemen müşteriye ulaştırılmayacaksa uygun şartlarda depolanması gerekir. Her meyve için depolama şartı farklıdır. Meyvelerde optimum depolama şartı 0 derecede, %90-95 bağıl nemde depolamadır. Ürünün ömrünün uzatılması için meyveler hasattan hemen sonra 0 dereceye soğutulmalı ve soğuk hava depolarında 0 derecede muhafaza edilmelidir.

Ürünün Paketlenmesi

Hasattan sonra meyvelerdeki gelişim sonlanır. Buna paralel olarak meyvelerde bozulmaya neden olan biyolojik prosesler hız kazanır. Ürünün durumu, aroması, besin değeri ve görünüşü bu bozulmadan etkilenir. Hassas yapıdaki meyvelerin ömrünü uzatmak için ürünlere destekleyici bir koruma sağlanmalıdır. Bunun için paketleme yöntemleri kullanılır. Paketleme, daha çok iç ambalaj ve ürünü koruma amacıyla yapılır. Günümüzde en çok kullanılan paketleme yöntemlerden biri modifiye atmosferde paketleme (MAP)’dir. MAP ile çevresel koşullar ayarlanıp, ürünün yaşamsal prosesleri yavaşlatılır. Ürünler pasif MAP veya aktif MAP oluşturularak korunur. Pasif MAP’ta solunum yapan ürünler polimerik pakete konup hermetik olarak ambalajlanır. Ürününün solunum karekteristiği filmin geçirgenliği ile uyum göstererek faydalı bir pasif modifiye ortamı oluşturulmuş olur.

Aktif MAP ile ise paketleme öncesi ürün çevresindeki gazların değiştirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanır.

Ürünün Müşteriye Ulaşımı

Meyve hasat edildikten sonra en önemli aşamalardan biri de ürünün müşteriye bozulmadan ulaştırılabilmesidir. Çünkü günümüzde meyvelerin %25-40’ı tüketiciye ulaştırılamadan yolda çürümektedir. Bu bozulmanın önüne geçmek, ürünü müşteriye taze bir şekilde ulaştırabilmek için uygun lojistik şartların sağlanması gerekir. Bunun için de depolama ve taşımacılığın profesyonel şartlarda yapılması şarttır. Meyvelerin yurt içi ve yurt dışına nakliyesinde soğutucu haznesi bulunan tır veya kamyonlar kullanılmalıdır. Taşımanın yapıldığı araçta bulunan meyvelerin önceden soğutulması, nakliye esnasında da sıcaklık ve nem seviyelerinin sürekli kontrol altında tutulması gerekir. Ayrıca, taşıma esnasında ürünlerin araç içerisinde saçılmaması için de sabitlenmesi şarttır.

Meyve sebze taşımacılığında genelde 3 farklı sıcaklık aralığı bulunur. Bunlar:

-18 °C / -25 °C: Dondurulmuş ürünler,
0 °C / +4 °C: Soğutulmuş ürünler,
+8 °C / +18 °C: Serinletilmiş ürünler.

Dondurulmuş sebze ve meyvelerin taşınmasında, taşıt içindeki sıcaklık yol boyunca istenen seviyede kalmalıdır. Dondurulmuş ürünlerin genelde -18 °C / -25 °C’te tutulması gerekir. Aksi halde donmuş halde ürünler çözülür ve ürünlerin tazeliği kaybolur.

Hemen Teklif Al
copyright © 2023 · motto fresh · tüm hakları saklıdır.